jueves, 26 de mayo de 2016

RECORDEU! Per formalitzar les inscripcions:


Del 26 de maig al 8 de juny de 9 a 9:30h i de 16:30 a 18h

Per formalitzar la inscripció cal:
-              Inscripció emplenada i signada
-              Fotocopia de la targeta sanitària de l’Infant.
-              Fotocopia del DNI de la mare o pare
-              Rebut del pagament i document de compromís de pagament si  el feu en dues parts.

ES86 0182 1681 55 0200000192 (BBVA)  INDICANT AL CONCEPTE: “FR -nom i cognoms infant”

No hay comentarios:

Publicar un comentario